Wonderful Free Life Ministry

Wonderful Free Life Ministry

 

 

Genezing voor lichaam, ziel en geest

Singles Day

 

Ongewild ongehuwd?

God wil hier verandering in aanbrengen!

 

Als Ministry hebben wij het op ons hart, uit te reiken naar de groep van mannen en vrouwen die graag een partner willen hebben waarmee ze samen God kunnen dienen.

Het is een grote groep die vaak onterecht het stempel:

Gave van ongehuwd zijn

opgeplakt krijgt.

 

God heeft tot ons hart gesproken over deze mannen en vrouwen, wij proeven Zijn bewogenheid voor hen. En omdat wij begrijpen dat niet in één dag alles is opgelost, willen wij graag een begin maken, om samen met jullie deze belangrijke zaak bij de Hemelse Rechter te brengen.

Onder leiding van de Heilige Geest willen wij deze zaak samen met de ongehuwden bepleiten, zodat het vinden van een huwelijkskandidaat makkelijker wordt.

 

Daarom nodigen wij Singles uit om op zaterdag 21 maart 2020 voor Gods aangezicht te komen.

Het plan is dat wij de Heer muzikaal Aanbidden en daarna zullen wij met elkaar de Heilige Geest vragen om inzicht te geven over de verschillende knelpunten die het vinden van de juiste partner verhinderen. Met de verkregen informatie gaan wij biddend aan de slag.

 

Later op de dag zal het Ministry team ook bidden voor innerlijke genezing.

 

 

21 maart 2020

Ontvangst 10 uur

Start 10.30 uur

Lunchpauze 13.00 uur – 14.00 uur

Rest programma tot ongeveer 16.00 uur

 

 

De lunch dient uzelf mee te brengen. U kunt hiervoor ook gebruik maken van de voorzieningen die in het dorp aanwezig zijn.

 

 

Het is fijn als u zich vóóraf aanmeldt, wij vragen u hiervoor het aanmeldformulier te gebruiken:  > Aanmelden.

 

 

Adresgegevens van de locatie:

Nassaustraat 15

2676 AX  Maasdijk (ZH)

TOP