Wonderful Free Life Ministry

Wonderful Free Life Ministry

 

 

Genezing voor lichaam, ziel en geest

Middagen van Genezing Maasdijk

 

Op stellen wij de Ministry open om een huis van genezing te zijn.

 

Op deze middagen wordt er niet alleen gesproken over innerlijke genezing of lichamelijke genezing, maar over genezing op allerlei gebied. Bij de Heer Jezus zijn er geen vakjes. Hij benoemt alle dingen, het één staat niet los van het ander.

 

Genezing is wanneer:

•  u tot geloof komt en uw hart eindelijk rust vindt in Hem,

•  u wedergeboren wordt door de Heilige Geest,

•  uw denken vernieuwd wordt,

 

maar ook als u door Jezus Christus wordt aangeraakt en:

•  traumatische zaken uit het verleden genezen worden,

•  kwalen en ziektes opgeheven worden,

•  depressie en allerlei verstoringen in uw leven worden geheeld,

•  het juk wat u drukt wordt weggenomen.

 

In elk van deze genezingen hoort ook bevrijding van de overheersing van de boze, die op tal van terreinen de mens kan onderdrukken.

 

Voor ons blijft het woord uit Jesaja 61:1-4 staan, wij zijn geroepen om u in de Naam van Jezus te dienen.

 

 

Tijdsindeling:

- 10.00 uur: zaal open

- 10.00 - 10.30 uur: ontmoeting

- 10.30 - 13.00 uur: 1e deel

- 13.00 - 14.00 uur: lunchpauze

- 14.00 - 17.00 uur: 2e deel

- 17.00 - 17.30 uur: open einde

 

 

De lunch dient uzelf mee te brengen. U kunt hiervoor ook gebruik maken van de voorzieningen die in het dorp aanwezig zijn.

 

Let op !

Tijdsindeling:

- 12.30 uur: zaal open

- 12.30 - 13.00 uur: ontmoeting

- 13.00 - 17.00 uur: onderwijs en gebed

- 17.00 - 17.30 uur: open einde

 

 

Het is fijn als u zich vóóraf aanmeldt, wij vragen u hiervoor het aanmeldformulier te gebruiken:  > Aanmelden.

 

Deelname aan onze bijeenkomsten is gratis, er wordt wel een collecte gehouden. Wij verwijzen u vrijmoedig naar de informatie onder de link:  > Giften.

 

 

Adresgegevens van de locatie:

Nassaustraat 15

2676 AX  Maasdijk (ZH)

TOP