Wonderful Free Life Ministry

Wonderful Free Life Ministry

 

 

Genezing voor lichaam, ziel en geest

Luisteren 2

 

 

 

Hieronder vindt u een selectie uit het onderwijs, dat op onze bijeenkomsten is gegeven. (Na elke week veranderen de studies volgens een vast patroon. De bovenste studie verdwijnt, de studies 2, 3 en 4 schuiven een plaatsje naar boven en onderaan wordt een nieuwe studie toegevoegd.)

 

Door de studies (nogmaals) te beluisteren, komt u dieper in het Woord van God. De volledige opnamen, inclusief bediening, zijn te bestellen via de link Opnamen.

 

Wij bidden dat u met de woorden van Jesaja 12:4-6 (HSV) kunt zeggen:

 

Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan,

maak Zijn daden bekend onder de volken,

roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is.

Zing psalmen voor de HEERE,

want Hij heeft zeer grote dingen gedaan.

Laat dit bekend worden over heel de aarde!

Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion,

want groot in uw midden is de Heilige van Israël.

TOP