Wonderful Free Life Ministry

Wonderful Free Life Ministry

 

 

Genezing voor lichaam, ziel en geest

Toerusting Maasdijk

Praktische oefeningen: binnengaan in het Woord - persoonlijke heiliging - bevrijding - genezing van trauma - lichamelijke genezing - leren samen te werken met de Heilige Geest - Zijn geluid leren op te vangen en te verstaan - en deze toe te passen in gebed

 

 

Van zijn er de Toerustingsdagen van A tot Z.

 

Waarom van A tot Z? Omdat geloof in Jezus Christus niet los staat van alle waarheid uit Gods Woord. Zijn Levend Woord is aan u gegeven, opdat uw verzoening met God haar volledige uitwerking vindt in uw geest, ziel en lichaam - dit alleen bewerkt diep herstel.

 

Voor wie zijn deze drie Toerustingsdagen bedoeld?

In voorgaande jaren (2012 en 2013) hebben wij deze dagen gegeven aan hen die op enigerlei wijze actief zijn in een groep of gemeente. Vanaf 2014 bieden wij deze Toerustingsdagen van A tot Z aan ieder aan, die het verlangen heeft om meer vanuit de Geest van God geleid te worden en meer inzicht en besef te ontvangen over de innerlijke processen in de mens - en hóe deze tot herstel te leiden in de Naam van Jezus.

 

Tijdens de Toerustingsdagen belichten wij vanuit Gods Woord allerlei aspecten die uw genezing, bevrijding en innerlijke éénwording bewerken. Naast bevrijding is innerlijke genezing een belangrijk onderdeel van het herstel wat God u wil geven en dat elke gelovige nodig heeft.

 

Wij zullen klassikaal allerlei gebedsoefeningen doen - waarin wij u voorgaan.

 

Wij leren u het Woord van God praktisch toe te passen, de Kracht van het Woord en de geestelijke principes en werkingen te gaan begrijpen en daadwerkelijk de Heilige Geest meer ruimte te geven, zodat u leert samen te werken met de Heilige Geest.

 

Dit alles wordt ingebed in een persoonlijk toewijden van uw hart aan de Heer Jezus Christus en het bewust worden van levensheiliging.

 

 

Tijdsindeling:

- 12.30 uur: zaal open

- 12.30 - 13.00 uur: ontmoeting

- 13.00 - 17.00 uur: onderwijs en praktische oefeningen

- 17.00 - 17.30 uur: open einde

 

 

Het is fijn als u zich vóóraf aanmeldt, wij vragen u hiervoor het aanmeldformulier te gebruiken:  > Aanmelden.

 

Deelname aan onze bijeenkomsten is gratis, er wordt wel een collecte gehouden. Wij verwijzen u vrijmoedig naar de informatie onder de link:  > Giften.

 

 

Adresgegevens van de locatie:

Nassaustraat 15

2676 AX  Maasdijk (ZH)

TOP