Getuigenis Annika


God ik dank en prijs U, omdat U mijn leven meerdere keren heeft gespaard. In Mattheus 12: 28 zegt Jezus: “Ik jaag de kwade geesten weg met hulp van de Geest van God. Daaraan kunnen jullie zien dat Gods nieuwe wereld gekomen is”. (Bijbel Gewone Taal) Toen ik een jaar of vier was, ik had van de zondagschool juf gehoord dat je alles aan God mocht vragen, vroeg ik aan God, waarom mijn tante soms zo boos kon zijn, iedereen was bang van haar. God zei tegen mij dat er boze geesten in haar woonden. Ik ging het aan mijn papa vragen en die gaf hetzelfde antwoord, er werd nooit meer over gesproken. Dit was een poort waardoor boze geesten in mij konden komen. God sprak tot mij, ik dacht tot een jaar geleden, dat iedereen zo met God kon spreken. Er gebeurde vele nare dingen in mijn leven, maar ik durfde er niet over te praten. Toen ik een jaar of 13 was, heb ik mijn leven aan Jezus gegeven, ik was op dat moment alleen – vlak voor ik ging slapen – en er kwam rust in mij. Jaren later vertelde iemand dat God in iedereen een leegte heeft geschapen die alleen door de Heilige Geest kan worden gevuld. Ik bad met twee mensen die een keuze voor Jezus maakten. ’s-Nachts werd ik voor de eerste keer door demonen, op mijn hoofd en ogen geslagen, ik zag niets, na een tijdje deed ik een lamp aan en gelukkig ik kon gewoon zien, ik durfde er niet over te praten. Op vakantie in Afrika werd ik misleid door mensen, kwam op plekken waar ik niet moest zijn, kocht dingen waarvan ik wist dat ze niet goed waren, werd door wilde dieren aangevallen. Ik reisde een paar dagen alleen, toen het donker werd, viel er een akelige stilte, vervolgens hoorde iedereen gekrijs, van demonen, iemand zei, wat gaan ze tekeer en iedereen ging stil naar binnen. Toen ik in mijn bijbel wilde lezen, zag ik dat de inkt van de letters vervaagde, ik schrok en sloot mijn bijbel, kon wel een gewone folder lezen, ging bidden maar was bang, alsof iemand zei dat ik niet mocht bidden, dan zingen, ik mocht 1 lied zingen meer ging niet.

Ik zag in de nacht, dat er een lichtkoepel om mijn bed was, er waren engelen die mijn leven beschermden. Ik wilde hier weg, maar moest nog een nacht blijven ik had geen vervoer. De tweede nacht was nog erger, demonen vielen me aan, ik was doodsbang. Tegelijk wist ik als ik zou sterven mag ik naar God, mijn leven is van Hem. Ik ging ziek weg, wist me geen raad, met wie ga ik hier over praten? Demonen lieten me nare dingen zien en denken. Ik verstopte alles in me. Ik liet me dopen, een deel van mij was heel blij en een deel was boos. Ik begreep het niet kon er niet over praten. Er gebeurde nare dingen. Toen bracht God me bij mensen die vertelden over innerlijke genezing en er kwam verandering. Op een avond liet God me een visioen zien, ik zag het eerst met mijn ogen dicht, ik opende mijn ogen en bleef het zien en God liet het me ruim 6 maanden elke nacht zien, tot ik het deelde. Ik zag me zelf staan in een snelstromende rivier van bloed. In witte kleren met opgeheven handen God prijzen in een prachtige klinkende onbekende taal. Ik zag links een groot kruis, groter en hoger dan er eigenlijk in de zaal kon staan en er stroomde bloed naar beneden. Ook zag ik twee zwemsters voorbij zwemmen. Ik keek naar rechts en zag de aarde, als een mooie planeet. Toen werd de aarde zwart en scheurde open en ik zag een enorm vuur en daarna zag ik dat al het bloed daar heen stroomde heel veel. Daarna werd alles weer gewoon.

Een jaar nadat God me dit visioen had laten zien, was ik op een avond bij Wonderful Free Life Ministry (WFLM) om samen te bidden, de spreekster had het erover dat er bidders waren die gewond waren, ik kreeg enorme buikpijn, dat had ik niet toen de avond begon. Er werd gebeden en boze geesten vertrokken, maar ik werd ook heel hard geslagen op mijn hoofd, zodat ik op de grond viel. Daarna ging ik op een stoel zitten en er werd nog meer gebeden. Het was of Jezus voor me stond en zei: vrouw Ik geloof je, en er werden vele boze geesten weggestuurd, mijn ziel wou ook weg, ik snapte er niets meer van. Doe je ogen open werd er steeds gezegd en langzaam lukte dat en werd ik rustiger en er werd met gebed afgesloten. Is het nu klaar? Nee, kom terug voor gebed. Ik ging naar huis, de volgende morgen hoorde ik de demonen op het grind trappelen. Ik zei stop en gaf met mijn hand een stop teken. Ik vroeg Heer wat nu, God liet me denken aan het verhaal van Skefas en de 7 zonen die boze geesten weg stuurde. God zei dat Hij mij de woorden zou geven. Laat je kamers die opgeruimd zijn vullen met Mijn Geest. Dat wil ik Heer, vul alle lege kamers met Uw geest en vult U alles wat in mij is. En dat gebeurde. En nu Heer? Stuur de demonen weg, want die stonden er nog. En ik zei: in de naam van Jezus de zoon van God demonen ga en ze gingen allemaal weg. Ik was rustig en stil. Ik werd vaak heel draaierig en naar wakker, werd veel aangevallen vooral in de nacht. Op een nacht lag ik wakker, mijn lichaam was zo moe zo uitgeput, maar mijn ziel was vrolijk en blij en ik voelde dat mijn ziel door heel mijn lichaam feest vierde, mijn ziel danste door mij heen van mijn hoofd tot mijn tenen en weer naar mijn hoofd en dat ging maar door. Mijn ziel was niet meer gebonden, zoals eerst, ik voelde ook een vrijheid in mijn hoofd in mijn denken, zoals het vroeger was. Soms werd ik met een aanbiddingslied wakker, wat ik in mijn hoofd aan het zingen was of met een diepe glimlach van blijdschap. God liet me veel dingen zien er kwam herstel.

Op een dag verschenen er allemaal rode plekjes op mijn lichaam met blaasjes, brandblaren, heel pijnlijk. En ze werden elke dag groter en er kwamen er steeds meer, alleen op mijn huid dat onder mijn kleding zit. Ik wist demonen steken mijn huid in brand, wat moet ik doen? Na een week ging ik naar een arts, hij zei het lijkt op psoriasis maar dat begint niet met brandplekken en blaasjes, hij wist niet wat te zeggen. Ik kreeg 3 zalfjes mee, na een week was het nog erger, kreeg tabletjes mee die me suf maakten. Na nog een week was ik op een genezingsdag bij WFLM over innerlijke genezing, en vroeg gebed. In het gebed zag ik dat er een gevlekte hyena aan een stok werd gebonden en zijn kop en staart waren in elkaar gedoken en hij werd uit mij gezet. Een zeer onreine geest was eruit gezet. Na een week werd er weer voor me gebeden, en degene zei : ik zie dat er een groot wit licht aankomt. En ik zag een groot wit licht, het vulde de hele ruimte, ik kon mijn ogen niet meer openhouden en viel op de grond, de pijn verdween. God raakte me diep aan. Ik stond na een tijdje weer op, reed naar huis en ging slapen, pas de volgende morgen durfde ik naar mijn huid te kijken. Het was bruin, er was nieuwe huid, de oude huid was aan het vervellen en het jeukte nog wel, maar na een paar weken was er geen enkel litteken meer over, de huid was totaal genezen. Ik vroeg aan God, wat is er toch gebeurd in Afrika, toen werd ik weer door demonen aangevallen in de nacht, een grote dikke zwarte deken kwam op mij en wilde in mij gaan, ik ging bidden en demonen gingen weg. Maar er was zoveel angst dat ik bijna een maand niet durfde te slapen, hoe moe ik ook was, als ik dan toch even sliep was het enige waar ik aan dacht snel wakker worden. In gebed zag iemand een beeld waarin ik door demonen werd gekweld, ze werden in Jezus naam weggestuurd. De angst verdween en in de loop van weken kon ik weer beter slapen.

Gebeden om, hoe komt het, dat ik zo word aangevallen. Iemand zei zoek op internet iets op over een spreekster in Afrika. Zij sprak over tronen van God, maar ook over tronen van Satan waarvan er een in Pretoria staat in Zuid-Afrika. Ze zei dat Satan delen van je ziel kan stelen. Stemmen zeiden, daar ben je niet geweest. Maar ik was er wel geweest, ik had er nog foto’s van. Ik wist nog dat toen ik daar was, ik me heel naar in mijn hoofd voelde, misselijk werd en naar buiten ging. Ik ben toen naar een conferentie geweest, waar deze vrouw sprak en iemand heeft voor me gebeden. Dat was heel heftig, maar God herstelde mijn ziel en in mijn hoofd gebeurde er heel veel. Ik vroeg ook aan God, wat is er in mijn leven toch gebeurd, op de conferentie vertelde ze dat er al veel in je leven kan gebeuren als je nog in de buik van je moeder zit. Die nacht droomde ik. Ik zag mezelf als babytje op de hand van iemand. Er zaten grote witte scherven in de hals, náár om te zien. Ik vroeg of iemand ervoor wilde bidden, ik durfde niet, een man ging bidden en de scherven werden eruit gehaald. Ik vroeg aan God, wat betekend dit. God zei, toen je nog in de buik van je moeder was, had ze veel verdriet om haar broer die was gestorven. Ik ging de data opzoeken en het klopte. Las het boek Vrijspraak (bij ministry bekend) en bad ook veel, er gebeurde heel veel, maar het was nog niet klaar. Demonen bleven me aanvallen, heel heftig, werd diverse keren geslagen op mijn hoofd en op de grond gegooid nu ook waar anderen bij waren. Er was een middag voor innerlijke genezing bij WFLM en er werd voor iedereen gebeden, om de geest van dood er uit te zetten, toen ik aan de beurt was stond ik zo stevig mogelijk want ik wou niet weer omvallen, maar ik stortte als een kaartenhuis in elkaar, de geest van de dood week en ik werd diep door God aangeraakt. Daarna werd klassikaal gebeden er gebeurde veel, het draaide in mijn hoofd, ik kon niet blijven zitten en viel weg, maar hoorde alles, ik wist God is me aan het herstellen, toen men ging bidden zag degene die bad dat er een groot hek om me heen werd gezet. Ik zag het ook en zag dat er dikke zwarte spijlen waren met op elke spijl een speerpunt en een opening. God zei dat hij de poort ging sluiten en ik zag dat het hek dicht ging.

De dag erna sprak ik iemand en die vertelde, hij had met mijn man gebeden, en had een omheining om ons zien staan, dat we samen elkaar helpende, Gods weg mogen gaan. Tijdens de bijeenkomst bij WFLM was er een vraag of er mensen waren met ongelijke benen, ja ik, maar ik durfde niet, er is al zoveel voor mij gebeden. Ik vroeg toch om gebed, ik kon de laatste jaren steeds slechter lopen, fietsen ging wel, lopen soms maar 10 minuten, had veel rugpijn. Tijdens het gebed zag ik dat mijn linker been bijna 1 cm groeide en ik voelde ook iets in mijn linker heup en links in mijn nek. Ook voelde ik dat mijn spieren in mijn voet sterker werden en niet meer plat waren. Ik liep op mijn sokken alsóf ik op mijn steunzolen liep. Thuis met mijn man bijna een uur gelopen op gewone schoenen met normale zool. Had nog wel rugpijn, maar dat werd elke dag minder. Ik geloof dat God mij volledig gaat herstellen, lichamelijk en geestelijk, zodat ik de rest van mijn leven mag leven tot Zijn eer. Hij is onze geneesheer en als ik steeds in de rust bij Hem schuil en tijd bij Hem doorbreng, dan gebeuren er wonderlijke dingen en gaat mijn herstel steeds verder en dieper en zie ik steeds beter welke taken God me geeft in mijn leven en kan ik leven tot Zijn eer en wandelen op de weg die Hij al lang tevoren voor mij heeft uitgestippeld.

Annika

De naam van Annika is bij onze Ministry bekend. Het visioen wat Annika zo vaak heeft gezien, heeft wellicht uitleg nodig:

God troost Zijn kinderen – het beeld was, dat Annika in de levensrivier van God staat, in dit beeld is het een rivier van bloed. Want diegene die zich laten heiligen en reinigen door het bloed van het Lam Jezus Christus, worden door Hem schoongewassen van elke smet. Het is de levensrivier waar, als men zich daarin begeeft nieuw leven schenkt dit brengt de verloste mens tot grote dankbaarheid en aanbidding en zingen zij tot Zijn eer in een geestelijke taal. Een nieuw lied is in hun mond, zo bezingt men God en de Heer Jezus. Het Kruis getuigt van Jezus als Verlosser en Zaligmaker van de ziel. De enige weg tot verlossing en eeuwig leven ontvangen, is door het Kruis de Genade van Jezus te aanvaarden. Jezus Christus is Verhoogd. En Jezus moet geëerd worden, daarom is het Kruis in dit beeld zo opvallend groot. Het Verlossende en reinigende bloed van Jezus stroomde van bóven uit de Hemel naar beneden, de aarde. De Geest van God brengt het Bloed aan, over ieder mens die zich tot Hem keert. Annika zag de mooie planeet aarde, maar de aarde werd zwart, dat is het beeld van alle duisternis, ongerechtigheid en zonden die op de aarde door mensen zijn of worden gepleegd. De aarde, de mensheid kan zichzelf niet redden. De aarde scheurde open. De wereld, de mensheid heeft het Bloed van Jezus nodig om tot Verlossing en genezing en Herschepping te kunnen komen. Dit is het Liefdes plan en de wil van God en van de Here Jezus Christus! Dit is het Oorspronkelijke plan, de redding van de totale Schepping, zodat alle volken stammen en talen door Zijn Genade teruggevoerd worden in het hart van God de Vader en van Zijn Zoon Jezus!

Uitleg is gedaan door Sipkje van Lenteren van Wonderful Free Life Ministry.

error: Content is protected !!