Opnames 2018

Dag van Genezing Maasdijk: 27 januari 2018
CD1 270118: Afleggen van de oude mens  
CD2 270118: Afleggen van de oude mens (vervolg)
CD3 270118: Afleggen van de oude mens (vervolg en bediening)
MP3 270118  (1 cd met de inhoud van CD1 t/m CD3 in MP3-formaat)

Uitingen van de Geest Maasdijk: 22 t/m 24 februari 2018
CD1 220218: Uitingen van de Geest  
CD2 220218: Uitingen van de Geest (vervolg)
CD3 230218: Uitingen van de Geest (vervolg)
CD4 230218: Uitingen van de Geest (vervolg)
CD5 240218: Uitingen van de Geest (vervolg)
CD6 240218: Uitingen van de Geest (vervolg)
MP3 220218  (1 cd met de inhoud van CD1 t/m CD6 in MP3-formaat)

Themadag Dokkum: 14 april 2018
CD1 140418: Dag van Genezing (Lucas 12:31-32)
CD2 140418: Dag van Genezing (vervolg)
CD3 140418: Dag van Genezing (vervolg)
CD4 150418: Zondagochtenddienst EVG de Rank
MP3 140418  (1 cd met de inhoud van CD1 t/m CD4 in MP3-formaat)

Dag van Genezing Maasdijk: 28 april 2018
CD1 280418: Dag van Genezing (Johannes 6:63)
CD2 280418: Dag van Genezing (vervolg)
CD3 280418: Dag van Genezing (vervolg)
MP3 280418  (1 cd met de inhoud van CD1 t/m CD3 in MP3-formaat)

Dag van Genezing Maasdijk: 30 juni 2018
CD1 300618: Dag van Genezing (Titus 3:1-7)
CD2 300618: Dag van Genezing (vervolg)
CD3 300618: Dag van Genezing (vervolg)
MP3 300618  (1 cd met de inhoud van CD1 t/m CD3 in MP3-formaat)

Dag van Genezing Maasdijk: 11 augustus 2018
CD1 110818: Dag van Genezing (Psalm 84:5-9)
CD2 110818: Dag van Genezing (vervolg)
MP3 110818  (1 cd met de inhoud van CD1 t/m CD3 in MP3-formaat)

Bijeenkomst Maasdijk: 16 september 2018
Gastspreker: Roland Bahozi – Democratische Republiek Congo (DRC)(Vertaling: Ingeborg Bahozi-Zoet)

CD1 160918: Overleven als een christen (Exodus 33:7)
CD2 160918: Overleven als een christen (vervolg)
MP3 160918  (1 cd met de inhoud van CD1 t/m CD2 in MP3-formaat)

Roland is voorganger van de gemeente New Hope Community Church in Goma (DRC) en door God geroepen om een Mirjam – oudste zus van Mozes – te zijn voor de vergeten kinderen, de verschoppelingen en wezen in zijn omgeving.

Om aan deze roep gestalte te kunnen geven, heeft Roland de stichting Action Uruma opgezet. Uruma betekent in het Congolese Swahili: genade, compassie, daad van vriendelijkheid en zegen. Voor meer informatie over dit project verwijzen wij u graag naar de website:  > Action Uruma.

Toerusting van A-Z Maasdijk: 20 t/m 22 september 2018
CD1 200918: Afleggen van de oude mens (Kolossenzen 3:10)
CD2 200918: Vergeving schenken en vragen (vervolg)
CD3 210918: Onheilige zielsverbindingen (vervolg)
CD4 210918: Onheilige zielsverbindingen (vervolg)
CD5 210918: Ontbinden van Satans heerschappij (vervolg)
CD6 220918: Uitredding door Jezus (vervolg)
CD7 220918: Werking mechanismen (vervolg)
MP3 200918  (1 cd met de inhoud van CD1 t/m CD7 in MP3-formaat)

Themadag Dokkum: 13 oktober 2018
CD1 131018: Dag van Genezing (Johannes 6:63)
CD2 131018: Dag van Genezing (vervolg)
CD3 131018: Dag van Genezing (vervolg)
MP3 131018  (1 cd met de inhoud van CD1 t/m CD3 in MP3-formaat)

Bestelformulier CD´s / opnames

Gebruik dit formulier uitsluitend voor uw bestelling van cd´s of het ontvangen van de MP3 opnames via We-transfer. Het totaalbedrag van uw opdracht dient u op te geven in het betreffende veld.

Totaalbedrag (inclusief verzendkosten)
1 CD: € 8,00,
2 CD: € 12,00,
3 CD: € 16,00,
4 CD: € 20,00
We-transfer: MP3 bestanden. U ontvangt de opnames per datum van de Middag van Genezing voor € 4,00

Het totaalbedrag van uw opdracht dient u over te maken naar
IBAN nummer: NL82 INGB 0002 0862 75 t.n.v. J.H. Zaal te Pijnacker o.v.v. bestelling cd’s of We-transfer.
Na ontvangst wordt uw opdracht zo spoedig mogelijk afgehandeld.

(Velden gemarkeerd met een * zijn verplichte invulvelden)

    error: Content is protected !!