Getuigenissen

Van verschillende personen horen en zien wij de verandering, die in hun leven is opgetreden, nadat ze op een bijeenkomst van onze ministry zijn geweest.

Als u ter bemoediging van ons en anderen iets dergelijks wilt delen, dan is uw reactie van harte welkom. U kunt deze per e-mail sturen naar: Sipkje

Uw getuigenis wordt mogelijk aangehaald op themadagen en andere bijeenkomsten. Het is goed om de kracht van uw getuigenis te beseffen.

In Openbaring 12:11 (NBG) lezen we:
En zij hebben hem (de aanklager) overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.

Niet alleen de getuigenis dat Jezus Christus uw Heer is, maar juist ook de getuigenis dat het evangelie Kracht Gods is (1 Kor. 1:18). Het Koninkrijk van God breekt baan en in alles zullen de tekenen en wonderen de gelovigen volgen.

Door de getuigenissen willen we iedereen bemoedigen op de weg naar genezing en bevrijding. Het offer van Jezus Christus is voor allen die in Hem geloven.

Alléén Hem komt alle eer toe !

error: Content is protected !!